Отказ от поръчка

 

Ако сте потребител имате право да се откажете от поръчката, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. За целта следва в този срок да ни информирате чрез формуляра или по някой от другите начини, посочени в раздел IX от Общите условия. При отказ на поръчка не се изисква продуктът да има някакъв проблем, но Вие следва да ни го върнете за Ваша сметка в 14-дневен срок от уведомлението, че се отказвам от поръчката. Разходите се очаква да не надвишат приблизително 10 лв. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Ако се откажете от поръчката си, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас с изключение на разходите за доставка, в случай че сте избрали по-скъпа от всички възможни предлагани от нас опции, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от поръчката. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас освен посочените. За повече информация, запознайте се с раздел IX от нашите Общи условия.

 

Рекламация на стоки

 

Продуктите, предлагани в нашия онлайн магазин, разполагат със законова 24-месечна гаранция от деня на доставката на конкретния артикул. Можем да предоставим допълнителна търговска гаранция, за което ще издадем гаранционен сертификат. Гаранцията по закон покрива фабрични дефекти или скрити дефекти на продуктите, различни от изхабяване поради обичайна употреба. При рекламация имате право да поискате ремонт на стоката или замяната й с нова, като ако рекламацията е основателна, ще извършим ремонт или замяна, което от двете действия е икономически оправдано и възможно, в срок от 30 дни от вписване на рекламацията. За целта е необходимо да върнете рекламационния продукт на посочения по-долу адрес. Ако в този срок не поправим или заменим продукта, имате право да искате връщане на цената след връщане на продукта или намаляване на платената от Вас сума. Срокът на гаранцията  се удължава съответно с периода, в който стоката е била при нас на ремонт. Ако не ни изпратите продукта – предмет на рекламация, ще анулираме рекламацията. За повече информация за правото Ви на рекламация, моля запознайте се с раздел X от Общите ни условия в сайта, както и с чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Вижте и: КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМ ОТ ЗАКОНОВАТА 2-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ.